fyrst og fremst

alt text

Veðrið í dag:

Hiti 10°C

Vindur 5.5m/s

Leita á in.fo

 15.05.2017 (15:16)

STATSMINISTERIET Rigsombudsmand til Færøerne

Stillingen som rigsombudsmand på Færøerne er ledig til besættelse fra den 1. august 2017 eller snarest derefter.

 

Rigsombudsmanden er Statsministeriets repræsentant på Færøerne og er leder af Rigs­ombuddet, som er en mindre institution under Statsministeriet. Rigsombudsmanden fungerer til dagligt som bindeled mellem de danske og færøske myndigheder og varetager en række ambassadørlignende opgaver, herunder udarbejdelse af løbende indberetninger til Danmark om aktuelle økonomiske og politiske forhold på Færøerne, tæt kontakt til de færøske myndigheder, deltagelse i rigsmøder m.v. samt forberedelse og afvikling af besøg på Færøerne af Folketinget, regeringen, kongehuset mv.

 

Rigsombuddet varetager endvidere juridiske opgaver på det person- og familieretlige om­råde svarende til statsforvaltningernes opgaver samt en række øvrige administrative opgaver. Rigsombuddet er beliggende i Tórshavn og beskæftiger ud over rigsombuds­manden for tiden 12 personer, heraf 4 jurister.

 

Det kan oplyses, at de færøske myndigheder har besluttet at overtage det person- og familieretlige sagsområde med virkning fra den 29. juli 2018. Ved en overtagelse af sagsområdet overgår de relevante medarbejdere til ansættelse hos den nye færøske myndighed.  

 

Kvalifikationer

Ansøgere må have et indgående kendskab til samspillet mellem det politiske og det ad­mi­ni­strative system, samt gerne et godt kend­skab til færøske forhold og det færøske sprog. Det er en fordel, at ansøgeren har kendskab til Rigsombuddets funktion. Endvidere vil der blive lagt vægt på gode samarbejdsevner og dokumenteret ledelseserfaring.

 

Ansættelsesvilkår

Stillingen som rigsombudsmand er klassificeret i lønramme 39, hvor lønnen p.t. udgør 56.552,08 kr. pr. måned (niveau 1. april 2017). Herudover vil der kunne aftales et individuelt tillæg. Stillingen ønskes som udgangspunkt besat på åremål, og der vil i givet fald blive aftalt et åremålstillæg. Ansættelse kan ske som tjenestemand, såfremt den på­gæld­ende er tjenestemand i forvejen. Såfremt ansættelse sker som tjenestemand, ydes der et særligt ”Færøtillæg”, som p.t. udgør 38.257,77 kr. årligt (niveau 1. april 2017). Ansættelses­om­rå­det er Rigsombuds­man­den på Færøerne.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrationschef Hanne Lyngesen, Statsministeriet, på tlf. 33 92 22 48 eller sekretariatschef i Nordatlantsekretariatet Anne Dannerfjord, Statsministeriet, på tlf. 33 92 22 89.

 

Alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap opfordres til at søge stillingen.

 

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag skal være Statsministeriet i hænde senest fredag den 2. juni 2017 kl. 12:00. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”ledige stillinger” på www.stm.dk. Samtaler forventes afholdt i uge 24 og 25.

 

Såfremt ansøgeren er eller har været tjenestemand, stiles ansøgningen til Dronningen.

 

Du kan finde flere oplysninger om Rigsombudsmanden på Færøerne på webadressen www.rigsombudsmanden.fo.   

hava deilt hesa grein.