Skip to main content

2 AC medarbejdere og 1 kontormedarbejder til tiltrædelse snarest muligt

 

Rigsombuddet vil i den kommende tid stå over for mange spændende opgaver, der kræver yderligere ressourcer, herunder mulige nye arbejdsopgaver, og vi søger derfor følgende medarbejdere:

 

1 AC-medarbejder med viden og interesse inden for samfundsøkonomiske forhold, samt regnskab

 

Som kommende medarbejder vil du blandt andet få ansvaret for:

• Rigsombuddets administration, herunder budget- og regnskab, samt personaleadministration

• Udarbejdelse af bidrag til de løbende indberetninger om politiske og samfundsøkonomiske forhold, samt udarbejdelse af Rigsombudsmandens årsberetning

• IT og journalsystem

• Rigsombuddets bygning og omgivende arealer

 

Du vil herudover skulle varetage sager om dansk lovgivning, der skal sættes i kraft for Færøerne, ligesom du

vil indgå i Dansk Færøsk Kulturfonds sekretariat. Endvidere kan der forekomme vejledning af borgere både

ved personlig, telefonisk og skriftlig henvendelse, samt mindre oversættelsesopgaver.

 

Vi søger derfor en medarbejder, som

• har en akademisk uddannelse fx inden for statskundskab, samfundsøkonomi, økonomi, samfundsfag eller lign.

• har godt kendskab til at udarbejde regnskab og budgetter, samt personaleadministrative forhold

• har flair for IT


1 juridisk AC-medarbejder

 

Som kommende juridisk medarbejder vil du blandt andet få ansvaret for:

• Fri proces og indfødsret

• Sagsområder som varetages af vores kontormedarbejdere, herunder NemID og legalisering

• Opdatering af Rigsombuddets lovregister

• Opdatering af Rigsombuddets hjemmeside

 

Du vil herudover skulle varetage opgaver ifm. mulig nye sagsområder, sager om dansk lovgivning, der skal sættes i kraft for Færøerne, opdatering af Rigsombudsmandens årsberetning, arbejdsopgaver i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg, ligesom du vil komme til at vejlede borgere både ved personlig, telefonisk og skriftlig henvendelse, endvidere kan der forekomme mindre oversættelsesopgaver.

 

Vi søger derfor en medarbejder, som

• er uddannet cand. jur. og evt. har erfaring inden for fri proces, legalisering eller indfødsret

• selvstændigt og grundigt kan sætte sig ind i nye sagsområder

• har lyst til at varetage sagsområder i samarbejde med vores kontormedarbejdere


1 kontormedarbejder med en arbejdstid på 28 timer om ugen

 

Som kommende kontormedarbejder vil du blandt andet komme til at arbejde med:

• Udlevering af NemID, samt evt. personnummer

• Sagsbehandling i forbindelse med legalisering

• Telefon- og skrankebetjening af borgere

• Håndtering af ansøgninger om overflyvning, havneanløb og forskningssejlads

• Mindre regnskabsopgaver, når vores regnskabsmedarbejder har fri

• Journalisering


Arbejdsopgaverne kan endvidere omfatte almindeligt kontorarbejde, forberedelse af sager inden for fri proces og indfødsret, samt mindre oversættelsesopgaver.

 

Vi søger derfor en kontormedarbejder, som

• er i besiddelse af en relevant kontoruddannelse

• kan arbejde med elektronisk sagsbehandling, herunder journalisering

• har flair for tal

• har lyst til dagligt at have en stor kontakt med borgere, der henvender sig til Rigsombuddet


For alle tre stillinger gælder, at vi søger medarbejdere der:

• er i besiddelse af gode sprogkundskaber i dansk og gerne færøsk, og god til at formulere sig på skrift

• har kendskab til færøske samfundsforhold eller lyst til at lære det færøske samfund at kende indefra

• er faglig dygtig, effektiv, struktureret og kan arbejde selvstændigt

• er serviceorienteret og udadvendt

• kan holde mange bolde i luften på én gang uden at miste overblikket

• er villig til at bruge tid på at sætte sig ind i nye fagområder

• er parat til at påtage sig opgaver af repræsentativ karakter ved besøg på Færøerne af Kongehuset, ministre, folketingsudvalg, diplomater m.fl.

• er indstillet på også at hjælpe med opgaver af mere praktisk karakter

• er i besiddelse af gode samarbejdsevner og kan trives i en lille institution, hvor vi løfter i flok

• er fleksibel og parat til at yde en ekstra indsats i travle perioder, hvor der kan forventes overarbejde og til tider også weekend- og aftenarbejde

• er indstillet på en meget varieret og til tider uforudsigelig arbejdsdag

 

Et par års administrativ erfaring fra en offentlig institution vil være en fordel.

 

For alle tre stillinger gælder, at vi tilbyder:

• et udfordrende og afvekslende job i en lille organisation med et spændende fagligt miljø

• en arbejdsplads bestående af engagerede kollegaer, som er villige til at strække sig langt for at sikre gode resultater i det daglige arbejde

• stor selvstændighed i jobbet, samtidig med et tæt samarbejde med de øvrige ansatte

• et job, hvor der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling

 

Ansættelsesvilkår

For de to AC stillinger gælder, at du ansættes ved Rigsombudsmanden på Færøerne for en periode på 2-3 år med mulighed for forlængelse. Der ydes løn i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet (nu Skatteministeriet) og AC. Herudover kan der ydes tillæg i henhold til nyt lønsystem efter individuel forhandling.

 

Som kontormedarbejder gælder, at du fastansættes ved Rigsombudsmanden på Færøerne. Der ydes løn i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet (nu Skatteministeriet) og OAO-S, ligesom ansættelsen er omfattet af organisationsaftale mellem Finansministeriet (nu Skatteministeriet) og HK/Stat for bl.a. Kontorfunktionærer.

 

Din ansøgning, som skal være modtaget senest den 10. august 2020 kl. 12.00 færøsk tid, skal vedlægges CV, eksamensbevis og eventuelle udtalelser fra tidligere arbejdsgivere og sendes pr. mail til RO(at)fo.stm.dk 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34.

For alle tre stillinger gælder, at det er en forudsætning at du kan begynde hos os senest den 1. oktober 2020.

 

Vil du vide mere om en af stillingerne

Du er velkommen til at ringe til rigsombudsmand Lene Moyell Johansen på tlf. nr. (+298) 731201.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset køn, alder, religion eller etnisk baggrund til at søge.

 

Rigsombudsmanden på Færøerne er en institution under Statsministeriet og fungerer som bindeled mellem danske og færøske myndigheder. Du kan læse mere på: www.rigsombudsmanden.fo