Bekendtgørelse om afholdelse af valg til Folketinget mandag den 31. oktober 2022

I anledning af, at der i medfør af Kongeligt Åbent Brev af 5. oktober 2022 samt tillæg af 9. oktober 2022 er udskrevet valg til Folketinget, fastsættes det hermed, at der afholdes valg til Folketinget på Færøerne mandag den 31. oktober 2022, jfr. § 23 og § 24 i lovbekendtgørelse nr. 41 af 15. januar 2020 om folketingsvalg på Færøerne.

 

Afstemningen på valgdagen begynder kl. 09.00 og fortsætter til kl. 20.00, og så længe der endnu derefter indfinder sig vælgere for at stemme. Afstemningen sluttes, når ingen vælger tilkendegiver at ville stemme, uanset at der gives opfordring hertil.

 

Det skal samtidigt oplyses, at folketingsvalget i Danmark og Grønland afholdes tirsdag den 1. november 2022.

 

Yderligere oplysninger om valget, herunder oplysninger om brevstemmeafgivning, kandidatanmeldelser o.a., er at finde på rigsombudsmandens hjemmeside, www.rigsombudsmanden.fo.

 

Rigsombudsmanden på Færøerne

 

9. oktober 2022

 

Lene Moyell Johansen